Znana na całym świecie Elektrownia Turów to nie tylko kluczowy element polskiego systemu elektroenergetycznego, ale również jedno z najważniejszych miejsc w regionie zgorzeleckim. Znajdująca się na granicy Polski, Czech i Niemiec elektrownia ma ponad 60-letnią historię, pełną zmian i nowych wyzwań.

Historia powstania Elektrowni Turów

Historia Elektrowni Turów zaczyna się w latach 50. XX wieku, kiedy to władze Polski postanowiły budować nowoczesne i efektywne elektrownie. Wybór padł na tereny Zgorzelca, które były odpowiednio położone i miały dogodne warunki geologiczne. Początkowo elektrownia miała mieć moc 120 MW, ale szybko zwiększono ją do 200 MW.

PGE Elektrownia Turów – innowacyjne rozwiązania dla ochrony środowiska

W ciągu kolejnych dziesięcioleci Elektrownia Turów przeszła wiele modernizacji i zmian, by zawsze być na czele nowych technologii i rozwiązań. W latach 90. wprowadzono do elektrowni nowoczesne filtry elektrostatyczne, które zmniejszyły emisję pyłu i zanieczyszczeń do powietrza. W latach 2008-2013 zainstalowano natomiast specjalne systemy oczyszczania spalin, co pozwoliło na jeszcze większą redukcję emisji.

Zatrudnienie w Elektrowni Turów

Elektrownia Turów to nie tylko ważny element krajowego systemu elektroenergetycznego, ale również jeden z największych pracodawców w regionie zgorzeleckim. Zatrudniając tysiące osób z Polski i Czech, elektrownia ma ogromny wpływ na rozwój gospodarczy całego regionu.

PGE Turów Elektrownia a ochrona środowiska

Od wielu lat Elektrownia Turów jest krytykowana za emisję pyłów i innych zanieczyszczeń do środowiska. W ostatnich latach kontrowersje wokół elektrowni nasiliły się, a w 2020 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał decyzję o natychmiastowym zaprzestaniu pracy kopalni Turów, która dostarcza węgiel do Elektrowni Turów. Decyzja ta spotkała się z protestami ze strony rządu polskiego.

Zakończenie działalności Elektrowni Turów może mieć poważne konsekwencje dla regionu Zgorzelec, który zależny jest od pracy elektrowni i kopalni Turów. Z drugiej strony, działalność elektrowni wpływa negatywnie na środowisko i zdrowie mieszkańców okolicznych miejscowości.

Źródło: https://www.zgorzelec.info/