Dwudziesty pierwszy wiek to z jednej strony niezwykle dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, z drugiej zaś nowe zagrożenia. Do tych ostatnich zalicza się na przykład ryzyko ataków hakerskich. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że coraz większą rolę we współczesnym świecie odgrywa bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Czym jest cyberbezpieczeństwo? Podstawowe informacje na ten temat znajdziesz poniżej.

Co to jest cyberbezpieczeństwo?

Co to jest cyberbezpieczeństwo? Pod pojęciem tym rozumie się zbiór technik i metod działania, których celem jest sprawienie, by daje przetwarzane przez organizacje (najczęściej są to przedsiębiorstwa) pozostały:

  • poufne,
  • integralne,
  • dostępne jedynie dla upoważnionych osób,
  • autentyczne.

Celem cyberbezpieczeństwa jest ochrona między innymi takich rodzajów informacji jak: daje osobowe (imiona, nazwiska, daty urodzenia itp.), informacje finansowe (wyniki księgowe przedsiębiorstw, dane podatkowe), własność intelektualna (prawa patentowe, kod oprogramowania wykorzystywanego w firmie) oraz know-how (w tym na przykład receptury produktów wytwarzanych przez marki spożywcze).

Kto w firmie powinien wiedzieć, czym jest cyberbezpieczeństwo?

Czasem można spotkać się z opinią, zgodnie z którą cyberbezpieczeństwo to kwestia, która powinna zaprzątać uwagę wyłącznie osób zajmujących się obszarem IT. Tymczasem, grono osób, które powinny dbać o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, jest znacznie szersze. Właściwie, obejmuje ono wszystkich pracowników, którzy mają dostęp do danych firmowych.

Nierzadko zdarza się, że pracownicy w firmie (mogą być to na przykład księgowi, analitycy finansowi, sekretarki itp.) otrzymują zawirusowane wiadomości. Nierozważne działanie w tej kwestii może skończyć się wyciekiem wrażliwych danych osobowych czy informacji biznesowych.

Taki stan rzeczy oznacza, że także specjaliści z obszaru księgowości, BHP czy inżynierowie powinni zdawać sobie sprawę z tego, że zagrożenia czyhają na nich właściwie każdego dnia.

Źródło: Security Bez Tabu