Zapewnienie bezpieczeństwa informacjom przetwarzanym przez firmę powinno być jednym z priorytetowych celów każdej organizacji. Aby sprawdzić czy zadania związane z bezpieczeństwem informacji są wykonywane poprawnie, warto przeprowadzić audyt bezpieczeństwa informacji. Przekonaj się na czym polegają audyty i jakie korzyści może mieć z nich Twoja firma.

Na czym polega audyt bezpieczeństwa informacji?

Nie należy zapominać, że bezpieczeństwo informacji w firmie nie ogranicza się do dokumentacji, lecz obejmuje również dane przetwarzane w systemach informatycznych. Audyt bezpieczeństwa IT sprawdza czy przestrzegane są następujące zasady bezpieczeństwa informacji:

  • integralność – czy istnieje pewność, że dane nie zostaną w żaden sposób utracone (czy wykonywane są kopie bezpieczeństwa, czy dane zapisywane są tylko w systemach informatycznych, a nie na dyskach zewnętrznych) oraz czy sprawowana jest pełna kontrola nad systemem (czy każdy pracownik posiada odpowiednie uprawnienia);
  • poufność – czy dane nie są udostępniane osobom niepowołanym (czy istnieją odpowiednie zabezpieczenia przed hakerami, a także fizyczną kradzieżą urządeń);
  • dostępność – czy wszystkie dane są dostępne dla firmy w każdym momencie (czy każdy pracownik ma dostęp do dokumentów krytycznych, czy można dostać się do danych nawet gdy któryś z pracowników jest nieobecny).

Dlaczego warto wykonać audyt bezpieczeństwa IT?

Audyty bezpieczeństwa informacji pozwalają na sprawdzenie wszystkich wymienionych wyżej zasad bezpieczeństwa informacji, dzięki czemu po ich wykonaniu można przekonać się czy system bezpieczeństwa informacji w firmie jest wystarczający, czy też należy podjąć odpowiednie kroki, aby go usprawnić.

Po wykonaniu audytu firma otrzymuje wskazówki, dzięki którym może lepiej zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych informacji. Trzeba również pamiętać, że audyty bezpieczeństwa informacji powinny być wykonywane regularnie, gdyż nigdy nie wiadomo jakie nowe niebezpieczeństwa czyhają na informacje albo gdzie wkradł się jakiś błąd.

Źródło: https://www.isecure.pl/