Konkurencja w biznesie jest czymś naturalnym. Jeśli jest to rywalizacja zdrowa i uczciwa, jest wręcz zjawiskiem korzystnym. Pobudza ona przedsiębiorców do opracowywania nowych rozwiązań, polepszania warunków zatrudnienia czy zawiązywania współpracy. Jednak zasady sprawiedliwego handlu i inne reguły dobrej konkurencji nie zawsze są przestrzegane. Z poniższego artykułu można się dowiedzieć, jak wygląda ograniczanie nieuczciwych praktyk gospodarczych. Zapraszamy do lektury!

Dobre praktyki biznesowe – dlaczego nie są przestrzegane?

Większością nieuczciwych przedsiębiorców kieruje żądza zysku. Wyobrażają oni sobie, że łamiąc powszechnie przyjęte reguły osiągną więcej i szybciej.

Nic bardziej mylnego. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym staje się zjawiskiem coraz powszechniejszym. Zatem potencjalni nieuczciwi gracze mają coraz mniejsze pole, by sięgać po zagrania takie jak:

  • niezgodne z prawdą opisy produktów;
  • nieetyczna reklama;
  • sabotowanie konkurencji;
  • szpiegostwo;
  • agresywną politykę rynkową;
  • oszukiwanie klientów w jakikolwiek sposób.

Zasady sprawiedliwego handlu – czym są?

Sprzedaż produktów sprawiedliwego handlu sprawia, że firmy zaczynają postrzegać uczciwość jako coś opłacalnego. Sprzyja to szerzeniu tychże zasad. Te zasady to między innymi, za Światową Organizacją Handlu:

  • stwarzanie szans dla dyskryminowanych i marginalizowanych producentów;
  • troska o dobro ekonomiczne;
  • godziwa zapłata;
  • troska o środowisko;
  • zakaz pracy niewolniczej i dziecięcej;
  • promowanie fair trade.

Program Fair Trade wiąże się z możliwością uzyskania certyfikatu potwierdzającego stosowanie się do jego zaleceń. Oczywiście, aby otrzymać ów honor, należy przejść gruntowną kontrolę wszystkich kryteriów.

Fair Trade w Polsce – jak wygląda? Jak jest egzekwowany?

Program Fair Trade dotarł oczywiście także do Polski. Sprawiedliwy handel Fair Trade dąży do stania się światowym standardem. Najistotniejszym działaniem umożliwiającym ograniczenie nieuczciwych praktyk gospodarczych jest popularyzacja zasad etyki biznesu.

Na straży tego, by dobre praktyki biznesowe były przestrzegane, stoją różnego rodzaju podmioty. Są to rozmaite porozumienia firm, a także organizacje pozarządowe. Opracowują i rozpowszechniają one kodeksy dobrego handlu. Przykładem organizacji działającej na tym polu jest Fair Market Institute (FMI). Skupia się ona przede wszystkim na sektorze sprzętu biurowego.

Oprócz popularyzacji niezbędne są także inne działania. Istotny jest monitoring stosowanych na rynku praktyk. Dzięki temu nieuczciwi gracze mogą być identyfikowani i karani za swoje przewinienia. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym poprzez pozbawienie ich jakiejkolwiek opłacalności jest taktyką szczególnie efektywną.

Fair Trade w Polsce – co jeszcze można dla niego zrobić?

Oprócz monitoringu rynku warto także wspierać dobre praktyki na nim. Wspieranie może przyjmować formę między innymi certyfikowania czy nadawania nagród. W połączeniu z upowszechnieniem zasad sprawiedliwego handlu w biznesie i społeczeństwie czyni je to rzeczami pożądanymi.

Zwiększa to opłacalność bycia uczciwym. A podmioty gospodarcze kierują się przecież zasadą zysku. Jeśli etyka stanie się najlepszym źródłem dochodów, firmy nie będą miały innego wyjścia, jak dopasować się do standardów.