Preparaty biobójcze nie są produktami, które możesz tak po prostu wprowadzić do obrotu. Zanim to nastąpi, konieczne jest uzyskanie zezwolenia prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. O tym, w jaki sposób postępować dowiesz się z dalszej części.

Rejestracja produktów biobójczych – dlaczego jest tak ważna?

Dostawca produktu biobójczego lub zawartej w niej substancji zgodnie z obowiązującymi przepisami musi znajdować się w wykazie. Rejestr preparatów biobójczych jest więc obowiązkiem, z którego niewywiązywanie się podlega karze. Więcej o wykazie, w którym dostawca tychże substancji musi się znaleźć, znajdziesz w art. 95 rozporządzenia 528/2012.

Rejestracja produktu biobójczego – gdzie?

By uzyskać pozwolenie na obrót produktami, rejestracja produktów biobójczych w Polsce może odbywać się:

  • drogą elektroniczną,
  • drogą listowną,
  • podczas wizyty w Urzędzie.

Rejestracja środków biobójczych – kto może złożyć wniosek?

Rejestracja środków biobójczych nie musi być dokonana osobiście przez samego przedsiębiorcę. Podmiotem odpowiedzialnym może być również jego przedstawiciel. Warto rozważyć tę drugą opcję, pozwalającą zaoszczędzić czas, ale również dokonać rejestracji zgodnie z wymogami. Rzetelna firma, która się tym zajmuje to np. https://biobojcze.net/.

Jak wygląda rejestracja produktów biobójczych krok po kroku?

Rejestracja produktu biobójczego to kilka etapów:

  • złożenie wniosku o wydanie pozwolenia,
  • weryfikacja opłaty i kompletności wniosku,
  • weryfikacja wniosku pod kątem merytorycznym,
  • wydanie pozwolenia.

Rejestracja produktów biobójczych może trwać nawet 6 miesięcy. Taki jest bowiem ustawowy termin na wydanie pozwolenia od dnia złożenia kompletnego wniosku.