Z żeglugą morską wiąże się wiele poważnych zagrożeń, ale niestety często nawet osoby działające w tej branży nie mają na ten tematy wyczerpujących i aktualnych informacji. Żeby zmienić ten stan, zyskać dodatkowe kompetencje i lepiej przygotować się do ewentualnego zagrożenia, warto skorzystać z kursu organizowanego przez profesjonalistów.

Szkolenie Ship Security Officer – do kogo jest kierowane?

Z rozwiązania mogą skorzystać osoby, planujące poszerzyć swoją wiedzę, dotyczącą niebezpieczeństw związanych z transportem morskim. Aby zapewnić wszystkim uczestnikom i uczestniczkom gruntowne przygotowanie, przekazywaniem wiedzy zajmują się eksperci – praktycy. Są to więc osoby, które oprócz świetnego zaplecza merytorycznego dysponują też doświadczeniem.

Przykładowo w takim miejscu jak maritime-security.eu szkolenie Ship Security Officer prowadzone jest przez ekspertów należących m.in. do jednostki FORMOZA. Placówka oferuje także szkolenie, umożliwiające podjęcie pracy jako oficer ochrony armatora i company security officer.

Oficer ochrony statku – jaką wiedzę powinien posiadać?

Często zdarza się, że standardowy tok nauki, odbywany w szkołach bezpieczeństwa nie wyczerpuje w wystarczającym stopniu rozległej tematyki związanej z bezpieczeństwem statku. Trudno nie zgodzić się jednak ze stwierdzeniem, że oficer ochrony statku powinien dysponować takim przygotowaniem. Taki brak pogłębienia tych kwestii wynika z różnych powodów. Do najważniejszych można zaliczyć:

  • niezdawanie sobie do końca sprawy, jak istotnym zagrożeniem są np. ataki pirackie i terrorystyczne na statkach;
  • brak dobrze przygotowanej kadry, mogącej przekazywać taką wiedzę.

Szkolenie Ship Security Officer to szansa na dokładne poznanie najważniejszych informacji o typach ataków pirackich i czynników, które zwiększają podatność statku na takie ataki. Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki szkolenia poznają także sposoby na to, jak bronić statek i zyskają praktyczne wskazówki dotyczące postępowania w razie realnego zagrożenia.

Źródło: https://maritime-security.eu/