Samorząd terytorialny posiada budżet na różne działania. Środki nie są bardzo wysokie, ale umożliwiają codzienne działanie jednostek takich, jak gminy, powiaty, regiony.

Inwestycje są finansowane też z innych źródeł

Inwestycje takie, jak wznoszenie budynków, budowa ścieżek rowerowych, remonty są finansowane często ze środków innych. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jest częstym sposobem opłacania wielu inwestycji. Szczególnie kosztowne są inwestycje komunalne.

Jakie są źródła finansowania inwestycji jst?

Rodzaje inwestycji komunalnych są różnorodne. Finansowanie może być zewnętrzne, wewnętrzne, własne. Finanse z zewnątrz to często zobowiązań długoterminowych oraz krótkoterminowych. Zazwyczaj są to pożyczki oraz kredyty. Fundusze unijne także są bardzo pomocne. Fundusze tego rodzaju są stosowane przez gminy, powiaty oraz województwa. Sposoby finansowania to nie tylko kredyty, ale też fundusze UE. Chcąc o nie aplikować trzeba pisać wnioski. Każda jednostka samorządu terytorialnego zna metody finansowania. Rodzaje inwestycji gminnych są różnorodne: drogi, doprowadzenie wody, gazu, prądu do miejscowości oraz dbałość o systemy doprowadzające takie media albo budowa ścieżek rowerowych – na te cele można pozyskać fundusze unijne. Są to tak zwane inwestycje twarde, dość kosztowne.

Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego określa samorząd gminny, a dokładnie władze gminy, które muszą kalkulować wydatki i ustalić, które są najpilniejsze, które trzeba wykonać jak najszybciej, a które mogą poczekać na realizację. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego są bardzo znaczące, ponieważ uzupełniają budżet jst. Środki z UE wymagają wkładu własnego wynoszącego 20-50 procent, zatem i tak jest to mniejsze finansowanie od finansowania własnego.

Źródło: https://aesco.com.pl/